Vem är jag?

Jag är född 1961 och lever i Stockholm med man och fyra barn. Under större delen av mitt liv har jag producerat mig i olika konstnärliga uttrycksformer, bild, skrivande, musik och drama och film. Det är bara en bråkdel av allt detta som jag valt att använda eller visa fram för någon. Men det är samtidigt en stor del av mitt liv. Därför vill jag genom denna hemsida lägga fram flertalet av de bilder jag gjort genom åren, de texter jag skrivit i olika sammanhang - både faktatexter och prosatexter - och även en liten del av den musik jag sysslar med.

Jag vill också beskriva något av min musikterapeutiska syn och bakgrund. Jag skriver personligt om mig själv, mina erfarenheter och uppfattningar, förutom i de texter som är mer faktamässiga.

Bild

Efter att ha ägnat hela barndomen och ungdomen åt att teckna av min omgivning med blyerts/kol började jag sent omsider, omkring 1985, måla. Därefter har färg blivit desto viktigare för mig. Genom att målandet hela tiden varit en sidosyssla och dessutom legat nere långa perioder, har utvecklingen ibland känts långsam. Jag uppfattar själv att jag har tydliga perioder där jag ofrånkomligen måste igenom ett visst sorts arbete för att kunna gå vidare. Min målsättning är att göra mig "medvetslös" och försöka fånga det som kanske vill uttryckas vid sidan av min egen "vilja" - alltså nå det som jag inte redan vet.

Under ett antal år målade jag enbart i olja, men numera sysslar jag helst med blandteknik och börjar känna att den tvådimensionella bilden är lite trång - då börjar det hamna allsköns konkreta föremål på duken/kartongen/träbiten eller vad det för tillfället är jag arbetar på...

Skrivande

Jag skriver alltid. Varje dag, allt från dagbok, dikt, prosa, dramatik och brev till faktatexter, och har samlat ihop många olika sorters texter. Det är dags att ställa samman alltihop och presentera det, för att därefter göra bokslut och kanske påbörja nya projekt. Avdelningarna är här Novell, Dikt, Drama från åren 1979-1990. Under musikterapi finns Egna Texter och essäer - Musikterapi. Vid några korta perioder har jag också deltagit i skrivarcirklar.

Drama - film - datagrafik

Teater var min passion under hela barndomen, och jag var drivande i många olika grupper. Jag skrev pjäser hela tiden, och i de olika ungdomsgrupperna improviserade vi fram föreställningar som vi visade i skolor bland annat. Jag fann mig tidigt väl tillrätta inom ramen för den fria improvisationen i dramat. Skådespeleriet förblev min mest betydelsefulla sysselsättning ända fram till och med gymnasiet, där jag gick en dramainriktad linje; social-estetisk linje på Södra Latin. Av personliga skäl slutade jag helt med teater efter det.

Däremot fortsatte jag att skriva, och gick på Biskops-Arnös kurs Att skriva Dramatik.

Strax innan hade jag läst Filmvetenskap 60 p på sthlms universitet, och gjort kortfilmer tillsammans med några kompisar.

Under åttitalet var jag assistent åt flera olika dokumentärfilmare och jobbade dessutom i olika sammanhang med datagrafik, dels på företaget Idé-Data, dels på UngdomsCentrum.

Vid tre olika tillfällen sökte jag Filmregi-linjen på Dramatiska Institutet, och lyckades med konststycket att komma ända till sista provet varje gång. Där sållades två ut, och två kom in.

Eftersom jag aldrig kom att höra till den sistnämnda kategorien, och kanske inte heller riktigt hade den rätta brinnande ambitionen övergav jag så småningom filmmakarplanerna men har dagligen stor glädje av de kunskaper jag förvärvade under åren.