Curriculum vitae

Utbildningar

Utöver detta, regelbundna kurser i bla oljemåleri, mörkrumsteknik, fotografering, juridik samt diverse språk Jag företog också under några år på 1980-talet längre resor i Europa, Nordafrika samt Mellanöstern.


Yrkeserfarenhet

Musik och/eller psykoterapi Övriga uppdrag av varierande karaktär: Jag har spelat i otaliga musikgrupper i privata - samt företagsfester 1980-1995 haft vikariat på psyk. ungdomsklinik, varit handledare i egen firma, hållit föreläsningar och seminarier i musikterapi resp improvisation i många sammanhang.

Bild respektive Teater/film och angränsande sammanhang

Utöver detta en stor mängd egna "eldsjälsprojekt" såsom teateruppsättningar och filminspelningar utan budget Dessutom har jag jobbat med diverse andra uppgifter, på veckotidning, på Pistolteatern, på Skansen, med åldringsvård, på kontor och i storkök mm.

Övrigt

Har skrivit manustexter, lyrik och prosa som ej är publicerade samt ämnesspecifika texter i musikterapisammanhang (för små tidskrifter o dyl).